kba

Edit Content

KBA Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Biurowiec Central Tower piętro 17

tel. +48 22 522 23 90
fax +48 22 522 23 91

e-mail: kba@kba.com.pl
www.kba.com.pl

NIP: 521-008-96-06,
Regon: 011089780
Zarząd: Tomasz Budziak
Zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym:
KRS: 0000078695
Nr ewid. KIBR: 84
Wysokość kapitału zakładowego: 90 000 zł

Future and sustainability of business

KBA Sp. z o.o.

We specialise in working with businesses and people, crossing borders of… countries, technologies and human barriers. The more than twenty professionals in our team use their qualifications to serve our clients.

We have been synthesising experience gained in the Polish market with the best practice applied abroad for more than thirty years. We support our clients in conducting and developing business, ensuring assistance of business advisors and accountants.

"knowledge and practice"

The more than twenty professionals in our team use their qualifications to serve our clients.
  • PROFESSIONAL TEAM
  • INNOVATIVE APPROACH TO BUSINESS
  • VISION OF PERFECT BUSINESS

business of the future

Nexia International

logo-member

Since 1998, we have been a member of the leading global network of independent consulting and auditing companies. It brings together independent auditors and tax and business advisors from all over the world that have decided to join forces and create a network belonging in 2022 to the world’s TOP 10 audit and advisory service providers.

COMPANIES SERVICED
BY KBA
0
VALUE OF OUR CLIENTS’ ASSETS
IN PLN MILLION
0
NUMBER OF YEARS
OF THE KBA EXPERIENCE
0
VALUE OF OUR CLIENTS’ REVENUE
IN PLN MILLION
0
2016
Zmiana nazwy na stosowany dotychczas skrót KBA sp. z o.o. Nowa odsłona logo. Nowa siedziba.
2015
Maria Korycka opuszcza grono partnerów Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. współpracując nadal jako doradca podatkowy.
2011
nagroda – The Nexia International Firm of the Year Award
2008
zakup od Banku Pekao S.A. wszystkich udziałów w Centrum Usług Księgowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Tym samym rozszerzenie portfela usług w branży nieruchomości oraz finansowej.
2007
w wyniku międzynarodowej fuzji SC International łączy się z Nexia International. Powstaje światowa sieć będąca w Globalnym Top 10 firm księgowych wg International Accounting Bulletin.
2006
zmiany w składzie Partnerów – Jan i Krystyna Motławscy po wielu latach pracy udają się na emeryturę. Firma liczy ponad 40 pracowników, w tym biegli rewidenci, doradcy podatkowi, licencjonowani księgowi.
2000
konsolidacja działalności pod nową nazwą Korycka, Budziak & Audytorzy jako kontynuacja bytu prawnego dawnego PIA – zdobycie trwałej pozycji uznanej firmy audytorskiej o kapitale polskim.
1999
KBR kupuje większość udziałów w Pro Invest Audyt, założonej w 1992 r. i doprowadza do w następnym roku do pełnej integracji obu firm jako Korycka, Budziak & Audytorzy sp. z o.o., czyli dzisiejsze KBA sp. z o.o.
1998
KBR zostaje członkiem i udziałowcem globalnej sieci firm audytorskich S.C. International. Orientacja profilu na obsługę klientów zagranicznych oraz konsolidacje grup kapitałowych.
1993
powstaje Korycka, Budziak & Rewidenci (KBR) – do dotychczasowych Partnerów Marii Koryckiej i Tomasza Budziaka dołaczają Jan i Krystyna Motławscy. Synteza działalności doradczej, audytorskiej oraz księgowej pozwala na szybki rozwój.
1992
powstaje Pro-Invest Audyt (PIA) – wśród założycieli późniejszy Partner w naszej firmie Ewa Orkwiszewska. PIA staje się jednym z liderów audytów prospektów emisyjnych..
1990
pierwszy rok przełomu w polskiej gospodarce. Tego samego roku Maria Korycka i Tomasz Budziak zakładają spółkę zajmującą się doradztwem gospodarczym. Spółka ta działając na początku okresu transformacji stworzyła podwaliny pod działalność audytorską.

B

U

S

I

N

E

S

S

BUSINESS OF THE FUTURE – KNOWLEDGE AND PRACTICE