kba

Edit Content

KBA Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Biurowiec Central Tower piętro 17

tel. +48 22 522 23 90
fax +48 22 522 23 91

e-mail: kba@kba.com.pl
www.kba.com.pl

NIP: 521-008-96-06,
Regon: 011089780
Zarząd: Tomasz Budziak
Zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym:
KRS: 0000078695
Nr ewid. KIBR: 84
Wysokość kapitału zakładowego: 90 000 zł

Przyszłość i trwałość biznesu

KBA Sp. z o.o.

Specjalizujemy się w pracy z biznesami i ludźmi przekraczającymi granice… państw, technologii i ludzkich barier. Zespół ponad dwudziestu profesjonalistów służy swoimi kwalifikacjami naszym klientom.

Od ponad trzydziestu lat dokonujemy syntezy doświadczenia zdobytego na rynku polskim z najlepszą praktyką zagraniczną. Wspieramy naszych klientów w prowadzeniu i rozwijaniu interesów zapewniając opiekę doradców biznesowych i księgowych.

" wiedza i praktyka "

Zespół ponad dwudziestu profesjonalistów służy swoimi kwalifikacjami naszym klientom.

  • pROFESJONALNY ZESPÓŁ
  • NOWATORSKIE PODEJŚCIE DO BIZNESU
  • WIZJA BIZNESU DOSKONAŁEGO

biznes przyszłości

Nexia

logo-member

Od 1998 roku jesteśmy członkiem wiodących globalnych sieci niezależnych firm doradczych i audytorskich.  Zrzesza ona firmy niezależnych audytorów, doradców podatkowych i biznesowych z całego świata, które postanowiły połączyć swoje siły i stworzyć sieć lokowaną w 2022 roku w światowym Top 10 dostawców usług audytorskich i doradczych.

FIRM OBSŁUŻONYCH
PRZEZ KBA
0
WARTOŚĆ AKTYWÓW
NASZYCH KLIENTÓW W MPLN
0
LICZBA LAT DOŚWIADCZENIA
KBA
0
WRTOŚĆ PRZYCHODÓW
NASZYCH KLIENTÓW W MPLN
0
2016
Zmiana nazwy na stosowany dotychczas skrót KBA sp. z o.o. Nowa odsłona logo. Nowa siedziba.
2015
Maria Korycka opuszcza grono partnerów Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. współpracując nadal jako doradca podatkowy.
2011
nagroda – The Nexia International Firm of the Year Award
2008
zakup od Banku Pekao S.A. wszystkich udziałów w Centrum Usług Księgowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Tym samym rozszerzenie portfela usług w branży nieruchomości oraz finansowej.
2007
w wyniku międzynarodowej fuzji SC International łączy się z Nexia International. Powstaje światowa sieć będąca w Globalnym Top 10 firm księgowych wg International Accounting Bulletin.
2006
zmiany w składzie Partnerów – Jan i Krystyna Motławscy po wielu latach pracy udają się na emeryturę. Firma liczy ponad 40 pracowników, w tym biegli rewidenci, doradcy podatkowi, licencjonowani księgowi.
2000
konsolidacja działalności pod nową nazwą Korycka, Budziak & Audytorzy jako kontynuacja bytu prawnego dawnego PIA – zdobycie trwałej pozycji uznanej firmy audytorskiej o kapitale polskim.
1999
KBR kupuje większość udziałów w Pro Invest Audyt, założonej w 1992 r. i doprowadza do w następnym roku do pełnej integracji obu firm jako Korycka, Budziak & Audytorzy sp. z o.o., czyli dzisiejsze KBA sp. z o.o.
1998
KBR zostaje członkiem i udziałowcem globalnej sieci firm audytorskich S.C. International. Orientacja profilu na obsługę klientów zagranicznych oraz konsolidacje grup kapitałowych.
1993
powstaje Korycka, Budziak & Rewidenci (KBR) – do dotychczasowych Partnerów Marii Koryckiej i Tomasza Budziaka dołaczają Jan i Krystyna Motławscy. Synteza działalności doradczej, audytorskiej oraz księgowej pozwala na szybki rozwój.
1992
powstaje Pro-Invest Audyt (PIA) – wśród założycieli późniejszy Partner w naszej firmie Ewa Orkwiszewska. PIA staje się jednym z liderów audytów prospektów emisyjnych..
1990
pierwszy rok przełomu w polskiej gospodarce. Tego samego roku Maria Korycka i Tomasz Budziak zakładają spółkę zajmującą się doradztwem gospodarczym. Spółka ta działając na początku okresu transformacji stworzyła podwaliny pod działalność audytorską.

B

I

Z

N

E

S

BIZNES PRZYSZŁOŚCI – WIEDZA I PRAKTYKA