kba

logo1
Edit Content

KBA Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Biurowiec Central Tower piętro 17

tel. +48 22 522 23 90
fax +48 22 522 23 91

e-mail: kba@kba.com.pl
www.kba.com.pl

NIP: 521-008-96-06,
Regon: 011089780
Zarząd: Tomasz Budziak
Zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym:
KRS: 0000078695
Nr ewid. KIBR: 84
Wysokość kapitału zakładowego: 90 000 zł

Wsparcie startu i administracyjne

KBA działa na rzecz spółek i trustów na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Ministra Finansów pod numerem RDST-1418

Naszym celem jest administracyjne wsparcie zarządzania, aby Zarząd mógł skupić się na prowadzeniu biznesu.

Szczególne doświadczenie mamy ze współpracy z inwestorami zagranicznymi wchodzącymi do Polski.

Czasami jednak plany się zmieniają i trzeba zakończyć działalność. Nasza pomoc w prowadzeniu likwidacji ułatwia wycofanie się z interesów i pozwala na poświęceniu czasu na bardziej perspektywiczną aktywność.

Polskie prawo wymaga posiadania przez przedsiębiorstwo inwestora adresu siedziby (na mocy umowy najmu lub innego tytułu prawnego) a nie jedynie skrzynki pocztowej. Jest to niezbędne do zarejestrowania przedsiębiorstwa.

W ramach uzupełnienia naszych usług outsourcingowych, pomagamy w spełnieniu tych wymagań poprzez pakietową usługę, umożliwiającą nie tylko spełnienie wymagań formalnych ale i faktyczne wsparcie administrowania podmiotem na odległość.

profesjonaliści w zakresie księgowości, podatków i doradztwa biznesowego

Przyszłość i trwałość biznesu

KBA Sp. z o.o.

Specjalizujemy się w pracy z biznesami i ludźmi przekraczającymi granice… państw, technologii i ludzkich barier. Zespół ponad dwudziestu profesjonalistów służy swoimi kwalifikacjami naszym klientom.

Od ponad trzydziestu lat dokonujemy syntezy doświadczenia zdobytego na rynku polskim z najlepszą praktyką zagraniczną. Wspieramy naszych klientów w prowadzeniu i rozwijaniu interesów zapewniając opiekę doradców biznesowych i księgowych.

" wiedza i praktyka "

Zespół ponad dwudziestu profesjonalistów służy swoimi kwalifikacjami naszym klientom.

  • pROFESJONALNY ZESPÓŁ
  • NOWATORSKIE PODEJŚCIE DO BIZNESU
  • WIZJA BIZNESU DOSKONAŁEGO

biznes przyszłości

Nexia

logo-member

Od 1998 roku jesteśmy członkiem wiodących globalnych sieci niezależnych firm doradczych i audytorskich.  Zrzesza ona firmy niezależnych audytorów, doradców podatkowych i biznesowych z całego świata, które postanowiły połączyć swoje siły i stworzyć sieć lokowaną w 2022 roku w światowym Top 10 dostawców usług audytorskich i doradczych.