kba

logo1
Edit Content

KBA Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Biurowiec Central Tower piętro 17

tel. +48 22 522 23 90
fax +48 22 522 23 91

e-mail: kba@kba.com.pl
www.kba.com.pl

NIP: 521-008-96-06,
Regon: 011089780
Zarząd: Tomasz Budziak
Zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym:
KRS: 0000078695
Nr ewid. KIBR: 84
Wysokość kapitału zakładowego: 90 000 zł

Wieloletnie doświadczenie – specjalizacja operacje międzynarodowe

Sprawy podatkowe obsługiwane są w KBA przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Pozwala to na bezpieczne i efektywne stosowanie podatków w operacjach biznesowych obsługiwanych przez nas księgowo.

Duży udział klientów zagranicznych w naszym portfelu wymusza na nas konieczność uczestniczenia w globalizacji biznesu.

Staramy się pomóc naszym klientom zagranicznym ‘odnaleźć’ się w polskiej rzeczywistości podatkowej i ‘przetłumaczyć’ polską specyfikę na pojęcia bardziej im znane.

Klientom polskim ułatwiamy bezpieczne wyjście na rynki zagraniczne.
Wspierają nas w tym koledzy z globalnej sieci Nexia International w ponad 100 krajach na całym świecie.

profesjonaliści w zakresie księgowości, podatków i doradztwa biznesowego

Przyszłość i trwałość biznesu

KBA Sp. z o.o.

Specjalizujemy się w pracy z biznesami i ludźmi przekraczającymi granice… państw, technologii i ludzkich barier. Zespół ponad dwudziestu profesjonalistów służy swoimi kwalifikacjami naszym klientom.

Od ponad trzydziestu lat dokonujemy syntezy doświadczenia zdobytego na rynku polskim z najlepszą praktyką zagraniczną. Wspieramy naszych klientów w prowadzeniu i rozwijaniu interesów zapewniając opiekę doradców biznesowych i księgowych.

" wiedza i praktyka "

Zespół ponad dwudziestu profesjonalistów służy swoimi kwalifikacjami naszym klientom.

  • pROFESJONALNY ZESPÓŁ
  • NOWATORSKIE PODEJŚCIE DO BIZNESU
  • WIZJA BIZNESU DOSKONAŁEGO

biznes przyszłości

Nexia

logo-member

Od 1998 roku jesteśmy członkiem wiodących globalnych sieci niezależnych firm doradczych i audytorskich.  Zrzesza ona firmy niezależnych audytorów, doradców podatkowych i biznesowych z całego świata, które postanowiły połączyć swoje siły i stworzyć sieć lokowaną w 2022 roku w światowym Top 10 dostawców usług audytorskich i doradczych.