kba

logo1
Edit Content

KBA Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Biurowiec Central Tower piętro 17

tel. +48 22 522 23 90
fax +48 22 522 23 91

e-mail: kba@kba.com.pl
www.kba.com.pl

NIP: 521-008-96-06,
Regon: 011089780
Zarząd: Tomasz Budziak
Zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym:
KRS: 0000078695
Nr ewid. KIBR: 84
Wysokość kapitału zakładowego: 90 000 zł

Roziwiązania dla Twojej Firmy

Grupy kapitałowe wymagają specjalnego raportowania i komunikacji. Szczególnie, jeśli są one międzynarodowe lub wymagają konsolidacji. Wówczas terminowość i zgodność z polityką rachunkowości podmiotu dominującego są kluczowe dla rzetelności raportowania całej grupy.

Wykonujemy też prace konsolidacyjne dla celów biznesowej kontroli i zarządzania dla tych grup, które nie podlegają obowiązkom wynikającym z przepisów o rachunkowości. Dobrowolna konsolidacja dotyczy grup kontrolowanych bezpośrednio przez osoby fizyczne lub fundacje. Choć dobrowolna, to jest niezbędnym narzędziem kontroli biznesowej i właścicielskiej.

profesjonaliści w zakresie księgowości, podatków i doradztwa biznesowego

PRZYSZŁOŚĆ BIZNESU

KBA Sp. z o.o.

Specjalizujemy się w pracy z firmami przekraczającymi granice… państw, technologii i ludzkich barier.Zespół ponad trzydziestu profesjonalistów służy swoimi kwalifikacjami naszym klientom.

Od ponad ćwierć wieku dokonujemy syntezy doświadczenia zdobytego na rynku polskim z najlepszą praktyką zagraniczną. Wspieramy naszych klientów w prowadzeniu i rozwijaniu interesów zapewniając opiekę audytorów, doradców podatkowych i biznesowych oraz księgowych.

" wiedza i praktyka "

Zespół ponad dwudziestu profesjonalistów służy swoimi kwalifikacjami naszym klientom.

  • pROFESJONALNY ZESPÓŁ
  • NOWATORSKIE PODEJŚCIE DO BIZNESU
  • WIZJA BIZNESU DOSKONAŁEGO

biznes przyszłości

Nexia

logo-member
Od 1998 roku jesteśmy członkiem wiodących globalnych sieci niezależnych firm doradczych i audytorskich.  Zrzesza ona firmy niezależnych audytorów, doradców podatkowych i biznesowych z całego świata, które postanowiły połączyć swoje siły i stworzyć sieć lokowaną w 2022 roku w światowym Top 10 dostawców usług audytorskich i doradczych.