kba

logo1
Edit Content

KBA Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Biurowiec Central Tower piętro 17

tel. +48 22 522 23 90
fax +48 22 522 23 91

e-mail: kba@kba.com.pl
www.kba.com.pl

NIP: 521-008-96-06,
Regon: 011089780
Zarząd: Tomasz Budziak
Zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym:
KRS: 0000078695
Nr ewid. KIBR: 84
Wysokość kapitału zakładowego: 90 000 zł

Wrażliwość i uwaga

Relacje z pracownikami są obszarem wrażliwym. Dlatego wiele firm decyduje się powierzyć nam sprawy kadrowo-płacowe oraz ubezpieczeń społecznych.

Fachowość naszych specjalistów oraz nasz dystans od bieżących problemów międzyludzkich naszych klientów dają pracownikom i pracodawcom poczucie bezstronnej i kompetentnej opieki.

Obszar zarządzania sprawami kadrowo-płacowymi stał się ostatnio bardzo skomplikowany i jedynie wyspecjalizowane zespoły wsparte wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednia techniką mogą podać sprawnej obsłudze wielu list płac składających się z wielu składników.

Złożone przepisy nie ułatwiają sytuacji pracodawców.

Dlatego więc nasza pomoc może być bezcenna w kształtowaniu korzystnych relacji między pracownikami a pracodawcami.

Nie tylko doświadczeni pracownicy ale również wydajne procedury i systemy informatyczne tworzą sprawną obsługę w tym obszarze.

profesjonaliści w zakresie księgowości, podatków i doradztwa biznesowego

Przyszłość i trwałość biznesu

KBA Sp. z o.o.

Specjalizujemy się w pracy z biznesami i ludźmi przekraczającymi granice… państw, technologii i ludzkich barier. Zespół ponad dwudziestu profesjonalistów służy swoimi kwalifikacjami naszym klientom.

Od ponad trzydziestu lat dokonujemy syntezy doświadczenia zdobytego na rynku polskim z najlepszą praktyką zagraniczną. Wspieramy naszych klientów w prowadzeniu i rozwijaniu interesów zapewniając opiekę doradców biznesowych i księgowych.

" wiedza i praktyka "

Zespół ponad dwudziestu profesjonalistów służy swoimi kwalifikacjami naszym klientom.

  • pROFESJONALNY ZESPÓŁ
  • NOWATORSKIE PODEJŚCIE DO BIZNESU
  • WIZJA BIZNESU DOSKONAŁEGO

biznes przyszłości

Nexia

logo-member

Od 1998 roku jesteśmy członkiem wiodących globalnych sieci niezależnych firm doradczych i audytorskich.  Zrzesza ona firmy niezależnych audytorów, doradców podatkowych i biznesowych z całego świata, które postanowiły połączyć swoje siły i stworzyć sieć lokowaną w 2022 roku w światowym Top 10 dostawców usług audytorskich i doradczych.