kba

logo1
Edit Content

KBA Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Biurowiec Central Tower piętro 17

tel. +48 22 522 23 90
fax +48 22 522 23 91

e-mail: kba@kba.com.pl
www.kba.com.pl

NIP: 521-008-96-06,
Regon: 011089780
Zarząd: Tomasz Budziak
Zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym:
KRS: 0000078695
Nr ewid. KIBR: 84
Wysokość kapitału zakładowego: 90 000 zł

Priorytet – bezpieczeństwo klientów

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo klientów oraz rzetelne dane finansowe umożliwiające sprawne prowadzenie biznesu.

Nasi pracownicy są przygotowani do wykorzystywania zarówno standardowych programów księgowych, oferowanych w pakiecie usług przez KBA. Mogą też pracować na oprogramowaniu udostępnionym przez klienta. Dzięki temu przeniesienie prowadzenia ksiąg do KBA nie musi oznaczać konwersji danych między różnymi programami, a przede wszystkim umożliwia zachowanie powiązań z innymi modułami – np. magazynowym, sprzedażowym, CRM czy kadrowo-płacowym.

Raportowanie oraz komunikacja w języku angielskim są naszym standardem.

Spółki notowane na giełdach krajowych i zagranicznych bezpośrednio lub poprzez spółki holdingowe otrzymują od nas raporty w formacie lub standardzie (np. IFRS) niezbędnym do konsolidacji lub publikacji dla inwestorów.

Realizujemy również misje typu ‘pogotowie ratunkowe’ gdy konieczne jest natychmiastowe ‘podtrzymanie i reanimacja’ księgowości klienta w kłopotach.

Oferujemy i preferujemy elektroniczny obieg dokumentów oraz zdalnFamiy dostęp do danych księgowych.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo klientów oraz rzetelne dane finansowe umożliwiające sprawne prowadzenie biznesu.

Nasi pracownicy są przygotowani do wykorzystywania zarówno standardowych programów księgowych, oferowanych w pakiecie usług przez KBA. Mogą też pracować na oprogramowaniu udostępnionym przez klienta. Dzięki temu przeniesienie prowadzenia ksiąg do KBA nie musi oznaczać konwersji danych między różnymi programami, a przede wszystkim umożliwia zachowanie powiązań z innymi modułami – np. magazynowym, sprzedażowym, CRM czy kadrowo-płacowym.

Raportowanie oraz komunikację w języku angielskim jest naszym standardem.
Spółki notowane na giełdach krajowych i zagranicznych bezpośrednio lub poprzez spółki holdingowe otrzymują od nas raporty w formacie lub standardzie (np. IFRS) niezbędnym do konsolidacji lub publikacji dla inwestorów.
Realizujemy również misje typu ‘pogotowie ratunkowe’ gdy konieczne jest natychmiastowe ‘podtrzymanie i reanimacja’ księgowości klienta w kłopotach.
Oferujemy i preferujemy elektroniczny obieg dokumentów oraz zdalny dostęp do danych księgowych.

grupa profesjonalnych, niezależnych księgowych, doradców podatkowych i biznesowych

Przyszłość i trwałość biznesu

KBA Sp. z o.o.

Specjalizujemy się w pracy z biznesami i ludźmi przekraczającymi granice… państw, technologii i ludzkich barier. Zespół ponad dwudziestu profesjonalistów służy swoimi kwalifikacjami naszym klientom.

Od ponad trzydziestu lat dokonujemy syntezy doświadczenia zdobytego na rynku polskim z najlepszą praktyką zagraniczną. Wspieramy naszych klientów w prowadzeniu i rozwijaniu interesów zapewniając opiekę doradców biznesowych i księgowych.

" wiedza i praktyka "

Zespół ponad dwudziestu profesjonalistów służy swoimi kwalifikacjami naszym klientom.

  • pROFESJONALNY ZESPÓŁ
  • NOWATORSKIE PODEJŚCIE DO BIZNESU
  • WIZJA BIZNESU DOSKONAŁEGO

biznes przyszłości

Nexia

logo-member

Od 1998 roku jesteśmy członkiem wiodących globalnych sieci niezależnych firm doradczych i audytorskich.  Zrzesza ona firmy niezależnych audytorów, doradców podatkowych i biznesowych z całego świata, które postanowiły połączyć swoje siły i stworzyć sieć lokowaną w 2022 roku w światowym Top 10 dostawców usług audytorskich i doradczych.