kba

logo1
Edit Content

KBA Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Biurowiec Central Tower piętro 17

tel. +48 22 522 23 90
fax +48 22 522 23 91

e-mail: kba@kba.com.pl
www.kba.com.pl

NIP: 521-008-96-06,
Regon: 011089780
Zarząd: Tomasz Budziak
Zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym:
KRS: 0000078695
Nr ewid. KIBR: 84
Wysokość kapitału zakładowego: 90 000 zł

Ustawa o fundacji rodzinnej

Już 22 maja 2023 wchodzi w życie ustawa o fundacji rodzinnej.

To narzędzie niosące w niektórych przypadkach nie tylko korzyści podatkowe, ale przede wszystkim umożliwiające budowę trwałej struktury zarządzania interesami rodziny przez pokolenia. Więcej informacji na: www.family-office.pl

  • All Post
  • news