kba

logo1
Edit Content

KBA Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Biurowiec Central Tower piętro 17

tel. +48 22 522 23 90
fax +48 22 522 23 91

e-mail: kba@kba.com.pl
www.kba.com.pl

NIP: 521-008-96-06,
Regon: 011089780
Zarząd: Tomasz Budziak
Zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym:
KRS: 0000078695
Nr ewid. KIBR: 84
Wysokość kapitału zakładowego: 90 000 zł

professionals in the scope of audits and tax and business consultancy

More than 30 years of experience

Long-term and consistently developed practice of supporting our clients’ businesses.

Nexia

Since 1998, we have been a member of global networks of consulting and auditing companies.

Professional team

Group of professional independent accountants and tax and business advisors.

Our Team

is over 30 professionals in the field of audit, tax and business consulting and outsourcing

Tomasz Budziak

PARTNER | ACCOUNTING SERVICES | BUSINESS CONSULTANCY

Grzegorz Nagielski

TAX ADVISOR | ACCOUNTING SERVICES | CONSULTANCY

Dariusz Orkwiszewski

ACCOUNTING SERVICES