kba

logo1
Edit Content

KBA Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Biurowiec Central Tower piętro 17

tel. +48 22 522 23 90
fax +48 22 522 23 91

e-mail: kba@kba.com.pl
www.kba.com.pl

NIP: 521-008-96-06,
Regon: 011089780
Zarząd: Tomasz Budziak
Zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym:
KRS: 0000078695
Nr ewid. KIBR: 84
Wysokość kapitału zakładowego: 90 000 zł

professionals in the field of audit, tax and business consulting

Nexia is a leading global network of independent advisory and accounting companies. While choosing KBA and a partner company from Nexia, you choose more active and personal care of a professional advisor. Not only in Poland, but also all over the world.

The Nexia network consists of

+600 offices all over the world run by +250 member companies bringing together +2,170 partners in +120 countries and employing +26,000 people.
More information is provided by Tomasz Budziak tomasz.budziak@kba.com.pl and can be found at www.nexia.com